Archief schriftelijke vragen

Hieronder vindt het archief van de schriftelijke vragen die door (een) fractie(s) zijn gesteld en de beantwoording hiervan door het dagelijks bestuur. Dit zijn vragen ex. artikel 4.5 Reglement van Orde Algemeen Bestuur

VRAAG

Datum vraag

Datum afdoening

 ANTWOORD
Vragen van fractie Natuurterreinbeheerders over Centralisatie Noord en Landgoed Hemmen17 november 20209 december 2020Antwoorden over centralisatie Noord en landgoed Hemmen
Vragen van fractie PvdD over gebruik glyfosaat16 oktober 20203 november 2020Antwoorden over gebruik glysofaat
Vragen van fractie 50PLUS over Onregelmatigheden Vispassages28 augustus 20209 september 2020 Antwoorden over onregelmatigheden vispassages en handhaving en toezicht hierop
Vragen van fractie 50PLUS over Zaltbommel Buitenstad27 augustus 20208 september 2020Antwoorden over waterveiligheid Zaltbommel Buitenstad
Vragen van fractie PvdD over vissterfte in Tiel18 juni 202015 juli 2020Antwoorden over vissterfte in Tiel
Vragen van fractie AWPenLRR over klimaatakkoord13 februari 20205 maart 2020Antwoorden Gevolgen ondertekening klimaatakkoord voor WSRL
Vragen van fractie PvdD over bomenkap Hemmen22 januari 20202 maart 2020Antwoorden over bomenkap Hemmen
Vragen van fractie 50PLUS over bodemdaling22 januari 202023 januari 2020Ingetrokken
Vragen van factie PvdD over muizen op zware Betuwse klei14 oktober 201929 oktober 2019Antwoorden over muizen op zware Betuwse klei
Vragen fractie Water Natuurlijk over gaswinning Brakel27 augustus 201925 september 2019Antwoorden over gaswinning Brakel
Vragen fractie VVD over berichtgeving verzakkingen woningen in kern Buren20 augustus 20194 oktober 2019Antwoorden over verzakkingen woningen in de kern Buren
Vragen fractie 50PLUS over uitspraak RvS over stikstof6 juni 201928 juni 2019Antwoorden over uitspraak RvS over stikstof
Vragen fractie PvdD over artikel RTV Utrecht24 mei 201913 juni 2019Antwoorden over artikel RTV Utrecht
Vragen fractie 50PLUS over cybercriminaliteit20 mei 2019

27 juni 2019

28 aug. 2019

Antwoorden over cybercriminaliteit

Nadere informatie cybercriminaliteit

Vragen fractie Bedrijven over slootdempingen8 mei 201918 juni 2019Antwoorden over slootdempingen
Vragen fractie Water Natuurlijk over Lingebos2 april 201911 april 2019Antwoorden over project The Dutch te Spijk
Vragen fractie 50PLUS over Warmte- en Koude Opslag12 februari 201913 maart 2019Antwoorden over Warmte- en Koude Opslag

Vragen fractie CDA over gaswinning Brakel

11 januari 2019

30 januari 2019

Antwoorden over gaswinning Brakel

Overzicht schriftelijke vragen van dit jaar